پشتیبانی 24 ساعته: 33241000-011

قیمت و برنامه های سفر

مقصد   ساعت حرکت   نوع ماشین   کرایه
تهران   06:30   اسکانیا   17000
تهران   08:00   سالار b9   17000
تهران   09:00   اسکانیا   17000
تهران   10:00   ولوو مان   17000
تهران   12:00   ولوو b7   17000
تهران   13:45   کلاسیک sc   17000
تهران   23:45   ولوو b9   17000
کرج   11:00   ولوو b7   21500
کرج   22:30   ولوو b7   21500
اصفهان   17:00   ولوو b9،اسکانیا   33000
اردبیل   16:30   c 457   33000
اردبیل   17:30   c 457   33000
مشهد   17:00   ولوو b7   29000
مشهد   18:00   وی آی پی   51000
مشهد   20:00   ولوو b7   29000
قزوین   21:30   کلاسیک sc   26500
سبزوار   13:30   c 457   27500
شاهرود   13:30   c 457   14500
قم   17:00   ولوو b9،اسکانیا   25000
آستارا   16:30   c 457   33000
انزلی   16:30   c 457   25000
رشت   16:30   c 457   20000
رامسر   16:30   c 457   20000
تنکابن   16:30   c 457   20000